பரதகுலம் வர்க்கம் #மத்தியேரன் #பேரன்

பரதகுலம் வர்க்கம் #மத்தியேரன் #பேரன்

#மத்திபேரன் என்று கூறுவதும் சரியே

#குலம் #சூரியகுலம்

#கோத்திரம் #பரதர்

#சோழன் #படைத்தளபதி

வர்க்கம் வயது 2500 வருடங்கள்

இந்த வர்க்கம் ராஜாக்கள்மங்களம் துறையில் மற்றும் கூட்டபுளியில் இருக்கிறார்கள்

இவர்கள் பற்றி சங்க இலக்கிய குறிப்பு

எழினி என்ற குறுநில மன்னன் சோழனுக்கு அடிபணிய மருத்ததால்

மத்தி என்ற படைத்தளபதியை அனுப்பி அவனை பல்லை உடைத்து எடுத்து வந்ததை பற்றி கூறுகிறது இந்த பாடல்

அவன் கொண்டு வந்து பல்லை வெண்மணி என்ற கடற்கரை ஊரில் இருந்த கோட்டை கதவில் அந்த பல்லை தன் வெற்றிக்கு அடையாளமாக பதித்து வைத்தான்

அவ்வுர் கடற்கரையில் கல்நட்டினான்

என்கிறது இந்த பாடல்

இந்த மத்தியில் வம்சமே மத்தியேரன் பேயரன்

அகநானூறு 211 மாமூலனார்

கேளாய், எல்ல! தோழி! வாலியசுதை விரிந்தன்ன பல் பூ மராஅம்பறை கண்டன்ன பா அடி நோன் தாள்திண் நிலை மருப்பின் வயக் களிறு உரிஞுதொறும்,5தண் மழை ஆலியின் தாஅய், உ…

Read more
  • 0

சங்கஇலக்கியமும் பரதகுலமும்

சங்கஇலக்கியமும் பரதகுலமும்

அகநானூறு - 210

குறியிறைக் குரம்பைக் கொலைவெம் பரதவர்எறியுளி பொருத ஏமுறு பெருமீன்புண்ணுமிழ் குருதி புலவுக்கடல் மறுப்படவிசும்புஅணி வில்லின் போகி, பசும்பிசிர்த்திரைபயில் அழுவம் உழக்கி, உரனழிந்து, 5நிரைதிமில் மருங்கில் படர்தரும் துறைவன்,பானாள் இரவில்நம், பணைத்தோள் உள்ளி,தானிவண் வந்த காலை, நம்ஊர்க்கானலம் பெருந்துறைக் கவின்பா ராட்டி,ஆனாது புகழ்ந்திசி னோனே; இனித்தன், 10சாயல் மார்பின் பாயல் மாற்றிக்,'கைதைஅம் படுசினைக் கடுந்தேர் விலங்கச்செலவுஅரிது என்னும்' என்பதுபலகேட் டனமால் - தோழி !- நாமே

உரை - ஜான் மில்டன் பர்னாந்து

பரதகுல பரதவர்கள் மீன் பிடிக்கும் போது இரண்டு ஆயுதங்களை பயன்படுத்துவார்கள்

ஒன்றின் பெயர் #எறிஉளி மற்ற ஒன்று #மண்டூக்

எறிஉளி என்பது மீனை தூரமாக பார்த்தால் எறிந்து பிடிக்கும் கருவி. மண்டூக் என்றால் பெரிய மீனை கடலில் இருந்து வள்ளத்தில் ஏற்ற பயன்படும் கொளுவி

200 கிலோவிற்கு மேல் உள்ள பெரிய வெள்ளை சுறாவை பரதகுலம் புலால் என்றே அழைப்போம்

இனிபடலுக்கு வருவோம்<…

Read more
  • 0

பரதகுலம் எப்படி கிறிஸ்தவ மதத்தைச் தழுவினர்

#பரதகுலம் #எப்படி #கிறிஸ்தவ #மதத்தைச் #தழுவினர்

பரதகுலம் கிபி 1050 களில் அரசாட்சியை மொத்தமும் விட்டு கடற்கரைக்கு இடம் பெயர்ந்து விட்டது

பரதர் அரசாட்சி விட்டு மீனவர்களாக மாறிபோய் இருந்த காலம்

1529 - 1533 நடந்த நிகழ்ச்சி

தூத்துகுடியில் பரதவகுலப் பெண் ஒருத்தி பணியாரம் விற்றுக் கொண்டிருக்கும் போது அங்கு வந்த அராபிய மூர் ஒருவன் அவளிடம் கேலி பேச, அப்பெண் தன் கணவனிடம் கூறினாள்.

கோபத்துடன் வந்த அப்பெண்ணின் கணவன் அவ்வராபியனிடம் இது குறித்து சண்டையிட்டான். சண்டையின் உச்சக் கட்டமாக அப்பெண்ணின் கணவனது காது அறுபட்டுக் காதில் அணிந்திருந்த கடுக்கன் விழுந்து விட்டது. காது கடுக்கனை அறுப்பது என்பது பெரிய அவமானகரமான செயலாக பரதகுலம் அக்காலத்தில் கருதப்பட்டமையாலும், ஏற்கனவே பரதவர் மூர் முத்து வாணிபம் தொடர்பாக பிரச்சினை இருந்தமையால்

இதற்கு பழிவாங்க முனைந்த பரதகுலம் அராபிய #மூர்களின்#பண்டக #சாலைகளுக்கும் #மரக்கலங்களுக்கும்#நெருப்பிட்டழித்தனர். #பல #அராபிய #மூர்களை #கொலை#செய்தனர்.…

Read more
  • 0

பரதகுல வர்க்கம் குறிப்புகள்…

#பரதகுல #வர்க்கம் #குறிப்புகள்

இந்த மக்கள் சந்திர வம்சத்தினர்

பரதகுலம் ஐந்து நிலைகளை கொண்டது

#குருகுலம்#சந்திரகுலம் #சூரியகுலம் #அக்னிகுலம் #வர்ணகுலம்

குலத்திற்கான விளக்கம்

குருகுலம் #பழையர் அரசகுருக்கள், ஆசான்கள், கணக்கர்கள், குபேரன்கள் மற்றும் முனிவர்களாகவும், பார்ப்பனர்

குருகுலம் #பண்டையர் - வைத்தியர் மற்றும் புலவர்கள் இசை பாணர்களாகவும் ஆகவும் வாழ்ந்த பாரதர்

#சந்திரகுலமாக - #பாண்டியன் #அக்கினிகுலமாக. - #சேரன்#சூரியகுலமாகவும் - #சோழன்

#ஆட்சி #சொய்தோம்

இவர்கள் #பேரன் அல்லது #பேயரன் எனப்பட்ட பரதர்

வர்ணகுலம் #புரத்தார் நெய்தல் நில பரதவர்

வர்ணகுலம் #வரத்தார் #மருதம் நில பரவர்

வர்ணகுலம் #தேசத்தார் குறுஞ்சி நில பரவன்

பரதகுல #கோத்திரம் #ஐந்து

#பாரதர்#பரதர்#பரதவர்#பரவர்#பரவன்

இவை #ஐ…

Read more
  • 0

பரதகுலத்தை புரிந்து கொள்ள சில விளக்கம்

பரதகுலத்திற்கு முந்தய பெயர் என்ன?

குரு வம்சம் என்பது யதுகுலம் பரதகுலம் இரண்டும் சேர்ந்த வம்சத்தின் பெயர்

#யது #குலம் #பரத #குலத்திற்கு #மூத்தவர்

யது குலம்

யயாதி அத்தினாபுரத்தை தலைநகராக கொண்டு குரு நாட்டை ஆண்ட மன்னன். இவன் சந்திர குல அரசன். இவனது தந்தை நகுசன், நூறு அசுவமேத வேள்விகளை செய்து முடித்தமையால் தேவ உலக இந்திர பதவியை அடைந்தவன். யயாதியின் கதை மகாபாரதம் பாகவத புராணம் மற்றும் பதினெண் புராணங்களில் மிகவும் சிறப்பாக சொல்லப்படுகிறது.

பரதகுலம்

சந்திரகுல அரசனாகிய பாண்டுவின் புத்திரர்களாகிய பாண்டவர்களும்

திருதராட்டிரன் புத்திரர்களாகிய கௌரவர்களும் சேர்ந்ததே பரதகுலம்

இப்போது தமிழ் மண்ணில் வாழும் யது குலம் யார் ?

யது குலத்திற்கு ஆயீர் பரதா என்பதும் பெயர்

1.சேதிராயர்

2.சேர்வைக்கரர்

3.மணியக்காரர், மணியம்

4.அம்பலக்காரன், அம்பலம்

5.தேவ்

6.தேவர்

7.புழியர்

8.மலையமான்

9.மிலாடுடையார்

Read more
  • 0

அன்னை மரியாவின் பிறப்பு

அன்னை மரியாவின் பிறப்பு

திருவிழா : செப்டம்பர் 8 மரியாவின் பிறப்பு என்பது இயேசு கிறித்துவின் தாயான தூய கன்னி மரியாவின் பிறந்த நாளைக் குறிக்கிறது.திருமுறை சாராத கி.பி.2ஆம் நூற்றாண்டு நூலான யாக்கோபின் முதல் நற்செய்தியில் இருந்து அவரது பெற்றோரின் பெயர் யோவாக்கிம் – அன்னா என்று அறிந்து கொள்கிறோம். மரியாவின் பிறப்பு விழா செப்டம்பர் 8ந்தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. யாக்கோபு நற்செய்தி கி.பி.2ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட யாக்கோபின் முதல் நற்செய்தி, கன்னி மரியாவின் பிறப்பைப் பின்வருமாறு எடுத்துரைக்கிறது: எருசலேம் நகரில் வாழ்ந்த செல்வந்தரான யோவாக்கிம் (சுவக்கீன்), அவரது மனைவி அன்னா (அன்னம்மாள்) இருவரும் குழந்தைப்பேறு இல்லாமல் முதுமை அடைந்தனர். இறைவன் தமது வானதூதர் வழியாக மரியாவின் பிறப்பை அவர்களுக்கு முன்னறிவித்தார். அதனால் மனம் மகிழ்ந்த இருவரும் பிறக்கப் போகும் குழந்தையை எருசலேம் ஆலயத்தில் அர்ப்பணிப்பதாக நேர்ந்து கொண்டனர். பத்தாம் மாதத்தில் அன்னா தனது குழந்தையைப் பெற்றெடுத்தார். வானதூதர் அறிவித்தபடியே அக்குழந்தைக்கு மரியா (கடலின் நட்சத்திரம்) என்று பெ…
Read more
  • 0

AMAZING ACHIEVEMENTS OF M KALAINGAR

திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் ஆட்சியில்தான் தமிழகத்தில் பல்வேறு சிறப்புத் திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டு, இன்றும் குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியாக அந்த திட்டங்கள் எடுத்துக்காட்டாக திகழ்கின்றன. சமூக நீதிக் கட்சியில் இருந்து வெளியேறிய பெரியார் ஈ.வே. ராமசாமி திராவிடக் கட்சியைத் தொடங்கினார். சமூக நீதிக் கட்சியில் இருந்த அண்ணாத்துரையும் அதில் இருந்து விலகி திராவிடக் கட்சியில் சேர்ந்தார். இந்த தருணத்தில் 1967-ல் நடந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் ஆட்சி தமிழகத்தில் முடிவுக்கு வந்தது. அண்ணாதுரை முதல்வராக பொறுப்பேற்றார். அப்போது நாடே உணவுப் பற்றாக்குறையை சந்தித்துக் கொண்டு இருந்தது. தேர்தலின்போது ஒரு ரூபாய்க்கு அரிசி வழங்கப்படும் என்று திமுக திமுக தரப்பில் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டது. அந்த தேர்தலில் 138 இடங்களில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வந்தது. சமூக சீர்திருத்தம், மாநில சுயாட்சி என்று பல வாக்குறுதிகள் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது அளிக்கப்பட்டது. இந்திய வரலாற்றில் முதன் முறையாக ஒரு மாநிலக் கட்சி ஆட்சி அமைத்தது. தேர்தலின்போது அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றும் வகையில், ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு க…
Read more
  • 0

Rubert RJ Blogger

Name: Rubert Raja J, DOB:27 March 1979, Profession : Blogging, Place of Birth: Puthenthurai, School: Camel Hi-Sec School, Ramanputhoor      
Read more
  • 0

இராட்சச அறிவிப்புகளும், இராட்சத அலைகளும்

இராட்சச அறிவிப்புகளும், இராட்சத அலைகளும் ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகம் என்பதால் கடல் அதிகம் வெப்பமடையும்.அதிக வெப்பத்தினால் ஏற்படும் சலனம் காரணமாக நீவாடு (நீரோட்டம்) மாறி மாறி வருவதால் கடல் ஏப்ரல் மாதத்தில் வாங்கலாக(கடலில் பெரிய அலைகள் தோன்றுதல் ) இருக்கும்.மே மாத நடுவில் பருவக்காற்று வீச ஆரம்பிக்கும்.அப்பொழுது கடல் வரளமாக (கடலில் சிறிய அலைகள் தோன்றுதல் ) இருக்கும்.இது வருடா வருடம் நடக்கும் இயல்பான நிகழ்வு. ஏப்ரல் மாதத்தில் வெள்ளம் கரை கடந்து குளமாக தேங்கும்.கடலோடிகள் யாரும் அலறி ஊரை விட்டு ஓடுவதில்லை.கடற்புற சிறுவர்கள் மூக்கு பொடி மட்டையில் கப்பல் செய்து குளமாக தேங்கும் கடல் நீரில் விட்டு விளையாடுவர்.நானும் என் நண்பர்களுடன் அப்படி கூட்டப்புளியிலும்,இடிந்தகரையில் விளையாடி இருக்கிறேன்.இடிந்தகரை கடலோடிகள் கரைக்கடக்கும் வெள்ளத்தை "பொடுத்தடை வெள்ளம் " என்றே அழைப்பர். இவ்வாறான ஒரு இயல்பான நிகழ்வை கடந்த இரு தினங்களாக ஏதோ சுனாமி வருவது போல் அறிவிப்பு செய்து ,கடலில் இராட்சத அலைகள் தோன்றும் என்று சொல்லி,கடலோடிகளை மீன் பிடிக்க அனுமதிக்கவில்லை.ஆனால் பருவ …
Read more
  • 0